SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/008 | 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

ISKOLATÖRTÉNET

Történet

Az egészségügyi képzés társadalmi szükségletként, az egészségügyi intézmények igényeként indult meg. A klinikák, nagyobb kórházak, gyógyító rendek saját maguk szervezték és bonyolították az ápolónő, asszisztens, bába és egyéb dolgozók képzését.

Sorban jöttek létre a különféle egészségügyi szaktanfolyamok (röntgen-, labor-, műtős asszisztens stb.), melyek csak munka melletti képzés formájában működhettek.

Iskolánk csupán néhány évtizedes múltra tekint vissza. E rövid idő alatt jelentős szerepet vállalt, megyénkben egyedül itt képeztek egészségügyi szakdolgozókat. Az ápolóképzés Egerben már az 50-es években indult munkamelletti formában.

Heves megyében 1958-59 óta folyt egészségügyi képzés, egy munkamelletti és egy bentlakásos nappali osztállyal. A  csecsemő és gyermekgondozó képző iskola az Almagyar u. 3. sz.  alatt a Ságvári Endre Bölcsődével közös épületben működött.

 

Erdei László (összeáll.): Eger: nosztalgia bemutató 1950-70-es évek fotóival és azok kommentálásával.URL.:  https://slideplayer.hu/slide/11979330/. Utolsó letöltés: 2023.02.08.

1964-ben minden megye kapott egészségügyi szakiskolát. Ez az ápolónőképzés számára létrehozott iskola 1964-től működik Egerben is.  Eddig az Almagyar utcai épület adott otthont a 2 éves nappali képzésen részt vevő gondozónőknek. Az iskola ekkor 2 helyiségből állt, egy osztályteremből, s 1 adminisztrációs helyiségből. A munkamelletti képzésben résztvevő gondozónők a közeli Egészségház utcában voltak elszállásolva.

  1. december 15-én az első évfolyam átköltözött az Árva köz 1.szám alatti iskolaépületbe, amely a Heves Megyei Kórház területén épült középfokú egészségügyi szakember-képzési céllal. Így iskolarendszerűvé vált a nővérképzés.

Az épület 1965. februárjában lett teljesen kész. Március 15-én indult a két  50 fős ápolói osztály, amely ekkor még felnőttek számára lett meghirdetve, az ápolóképzés érettségi utáni nappali és munka melletti formában  zajlott.

Az iskola hivatalos átadása 1965. november 7-én történt. A nívós megnyitón az  Egri Szimfónikus Zenekar szereplése mellett  az Egészségügyi Minisztérium képviselője dr. H. Nagy Anna adta át az Árva közi épületet az ápolóképzésnek.

Az iskola neve ekkor: Heves Megyei Tanács Egészségügyi Szakiskola és Kollégiuma

A felvételi vizsga után bekerült tanulók csak szakmai tárgyakat: személyi egészségtant, latint, fizikát, kémiát, anatómiát, belgyógyászatot, sebészetet tanultak. 6 hét szakmai elméleti oktatás után 6 hét kórházban eltöltendő szakmai gyakorlaton vettek részt.

A tankönyveket központilag az Egészségügyi Minisztérium biztosította a leendő ápolónőknek, így azok az iskola tulajdonába kerültek. A felhalmozódott tankönyveknek helyet kellett találni, így alakult ki egy kicsi egy ablakos ún. raktárhelyiség, amely az épület földszintjén helyezkedett el, a társalgó mögött. Ez lett a későbbi iskolai könyvtár magja.

A kezdeti időkben a beiskolázás 17-32 éves korig terjedt.  Csak szakmai tárgyakat tanultak a hallgatók, ez a magyarázata a tornaterem hiánynak.  A 2 éves képzés idején az iskola kollégiumi elhelyezést is biztosított. A viszonylag alacsony létszám, az épület belső kényelme, esztétikus berendezése vonzóvá tette az iskolát, még a kívülállókat is megragadta. Így nem véletlen, hogy folytatásos televíziós filmet is forgattak az épületben. A 13 részes Princ, a katona (1966-67) című filmsorozat 3.részét  (Eger ostroma) Egerben forgatták, köztük az iskola volt épületében.

Az 1975. év – az egészségügyi szakképzés különös éve.  Ennek az évnek szeptemberében indultak az egységes képzési célú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítést nyújtó egészségügyi szakközépiskolai évfolyamok, egy évvel később a 3 éves szakiskolai évfolyamok, majd további egy évvel később a munka melletti évfolyamok. Ezzel a lépcsőzetes kezdéssel azonos időben jelentek meg az egészségügyben az általános ápoló és általános asszisztens végzettséggel rendelkező szakemberek.

Ahogy változott az egészségügyi képzés formája, úgy változott iskolánk is, névben is és szerkezetben is az évtizedek alatt.

Az 1975-ös év változást hozott az iskola történetében is. Ekkor megjelent a képzésben a szakiskolai képzés, s a 14 évesek számára is lehetővé vált a tanulás.

Az iskola neve ekkor: Egészségügyi Szakiskola és Kollégium

1976-ban települt át a Gárdonyi Géza Gimnáziumból a szakközépiskolai tagozat. A képzés az általános iskola elvégzése után vagy szakiskolában vagy szakközépiskolában kezdődött, és 3, illetve 4 év múlva érettségi-képesítő vizsgával zárult.

1978-ban hozzánk csatolták a szakközépiskolai képzést és a nevünk Egészségügyi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium lett. Fokozatosan nőtt a tanulói létszám. Évente 4-500 nappali és ugyanennyi munka melletti képzésben résztvevő diákunk volt.

1988-ban középfokú szakemberek képzésével pedagógiai kísérletbe kezdett iskolánk. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének  tanárcsoportja és a tantestület együttműködése eredményesnek bizonyult, az országban elsőként beindult a szociális asszisztens képzés. Az első kísérleti osztály – 29 fő – 1992-ben sikeresen érettségizett, és közülük 10 tanulót felvettek felsőfokú intézetekben. Ez a szép siker követendő példa lett a többieknek is.

A 1990-ben, fennállásunk negyedszázados évfordulóján  felvette az iskola a Kossuth Zsuzsa nevet, a magyar ápolóképzés úttörőjének a nevét, és így Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium lett iskolánk neve. 

Minden évben, februárban, Zsuzsanna napon tisztelgünk névadónk emléke előtt.

A 90-es években ismét változott képzésünk struktúrája, ennek megfelelően visszatértünk az érettségi utáni szakképzésre, de a régi szakiskolai képzést is megtartottuk. 1991-ben a Világbank által támogatott "Emberi Erőforrások Fejlesztése" projekt keretén belül kiirt pályázaton sikeresen szerepeltünk.

E projekt a középfokú szakképzés átalakítására irányult. 14 éves kortól 18 éves korig az érettségire való felkészítést tűzte ki célul, a szakképzést az érettségi utáni időszakra helyezte át.  Iskolánk elnyerte a Világbank támogatását európai színvonalú egészségügyi és humán szakemberek képzésére. Ezek az évek olyan változást is hoztak, amelyek következtében megszűnt a kollégium és a továbbiakban csak iskolaként funkcionáltunk.

  1. 1993. szeptember 1-től már az új modell szerint kezdte tanulmányait az első osztály.

Nevünk Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola.

2000-ben az iskolánk életében bekövetkezett újabb fordulat is izgalomban tartotta a tantestületet és a diákokat. A kórház rekonstrukciója miatt Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 197/2000. (07.20.) határozatával iskolánkat a megszüntetett Lenkey János Honvéd Gimnázium ingatlanába költöztette, a Bem tábornok út 3. sz. alá.

A költözés 2000. augusztusában történt a Lenkey János Honvéd Gimnázium épületeibe, ahol még 3 évig a két iskola együtt élt egymással.

A Markhot Ferenc Kórház ma már felújított épületében kapott helyett több mint 35 évig iskolánk. (Fotó: Nemes Róbert)

2002 szeptemberétől a  gimnáziumi osztályok számának csökkenésével, ismét indulhatott iskolánkban szakiskolai osztály.

2003-ban a katonai képzés kifutó osztályai elballagtak és a jelenlegi funkciónk gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskola valamint egészségügyi és szociális szakképzés.

A gimnáziumi képzés lehetőségét folytattuk a civil diákokkal, így nevünk 2003-tól Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium lett.

A 2011/12-es tanévtől indítottunk egy rendvédelmi szakközépiskolai osztályt, amire a nagy igényt a sokszoros túljelentkezés is mutatta.

Ettől a tanévtől, azaz már 2011 augusztus elsejétől iskolánk új neve: Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

2013-ban az Egri Tankerületi Központhoz tartozott iskolánk, majd megalakultak a Szakképzési Centrumok, iskolánk 2015-ben  az Egri Szakképzési Centrum –ma Heves Megyei Szakképzési Centrum-tagintézménye lett.

 

Több névváltozat után iskolánk jelenlegi neve:

 Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár

Források:

Interjú Lajkó Ágnessel: az iskola egyik alapító tagjával (projektmunka)

Jubileumi évkönyv : Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium – Lenkey János Honvéd Gimnázium : 1964-2004. Eger, Agria-Humán Kft, 2004.

Matúzné Nagy Ildikó: Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium : többszöri megújulás után. IN.: Egri séták nemcsak Egrieknek (2007-2012) III.kötet. Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2012.

 

 

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon: +36208583699

E-mail: titkarsag kukac kossuthzsuzsa.hu

OM azonosító: 203035/008

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2024/000306


2024Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár