06 70/641-2563 | 36/515-020 titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

Felnőttoktatás ? Esti tagozaton

1. Gyakorló ápoló OKJ 52 723 01 (2 éves)
A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Gyakorló mentőápoló OKJ 52723 03 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

3. Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

4. Ápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 (1 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon felvételi vizsga nincs.

5. Mentőápoló (OKJ 55 723 11)  0,5 év

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: OKJ 54723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjüknek megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni,
  • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni,
  • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani,
  • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően,
  • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni,
  • megfigyelő tevékenységet végezni,
  • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni,
  • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani,
  • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni.

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Képzés feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Alkalmassági követelmények: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés elméleti és gyakorlati aránya: 50 ? 50 %
Elméleti képzés helyszíne: az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár jól felszerelt szaktantermei
Gyakorlati képzés helyszíne: az egészségügyi ellátórendszer intézményi hálózata
Vizsgakövetelmények:
A szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésének feltétele a komplex szakmai vizsga teljesítése.
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

  • Gyakorló ápoló
Középfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:
Szociális gondozó és ápoló ? OKJ 34 762 01Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Megfeleltetés: Szociális gondozó és ápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:3513
Feor megnevezése:Szociális gondozó, szakgondozó
Betölthető munkakörök:Szociális gondozó és ápoló, Fogyatékossággal élők gondozója

Felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:

Mentőápoló (OKJ 55 723 11) 0,5 év

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes: a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során ? az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

Kérdésed van? Írj nekünk!

8 + 14 =