06 70/641-2563 | 36/515-020 titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

Érettségi utáni képzések – Nappali tagozat

A középiskolai tanulmányaikat befejezettek számára induló képzések:

OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló (2 éves)

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

OKJ 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (2 éves)

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

OKJ 54 723 01 Gyakorló mentőápoló (2 éves)

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában. A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik. Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

OKJ 54 726 04 Gyógymasszőr

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezető gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez.
Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében.
Gyógyfürdőkben, fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst, hidro-és balneoterápiás kezeléseket végez.

OKJ 54 813 01 Fittness-wellness instruktor

A rekreációs sport jellemző létesítményeiben tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. A foglalkozásvezetésen túl ügyfélszolgálati feladatokat is képes ellátni. Változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órákat fejleszt. Életkori sajátosságokat figyelembe véve szervez speciális csoportos foglalkozásokat. A sérüléseket megelőzi, szükség esetén képes elsősegélyt nyújtani. Kardio- és erőfejlesztő gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli. Edzéstervet készít és fittségi tanácsadást nyújt. Adminisztratív és pénzügyi feladatokat is képes ellátni. A fitness-wellness instruktor tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. A fitness-wellness instruktor komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

OKJ 54 761 02 Kisgyermekgondozó-, nevelő

A kisgyermekgondozó ? nevelő emelt szintű végzettségű szociális szakember, aki gyermekek gondozási-nevelési feladatait látja el a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és együttműködik a napközbeni kisgyermekellátást segítő pedagógussal, pszichológussal, orvossal. A speciális és sérült gyermekcsoportban munkáját gyógypedagógus szakember irányításával végzi.

OKJ 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

Azokat a szerveket sorolhatjuk a közszolgálati dolgozókat alkalmazók közé, amelyeket a köz (a társadalom, az állam) tart fenn abból a célból, hogy e szervek, ill. alkalmazottaik meghatározott közérdekű feladatokat lássanak el. A képzés ezen szervek keretében történő foglalkoztatásra teremt lehetőséget. Ilyen szervek pl. a központi, területi és helyi-önkormányzati szervek, köztársasági elnök hivatala, az országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az állampolgári jogok országgyűlési biztosai hivatala, honvédség, határőrség, rendőrség, vám- és pénzügyőrség, büntetés-végrehajtás, állami és önkormányzati hivatásos tűzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, bíróságok, ügyészségek.

OKJ 55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés (1 éves)

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

OKJ 55 723 02 Csecsemő? és gyermekápoló szakképesítés- ráépülés (1 éves)

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Gyakorló csecsemő és gyermek ápoló OKJ 54 723 03 szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Szakképzési jelentkezési lapok

Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fiúknak egyaránt biztosított.

Kollégiumi férőhelyek száma: 150 fő.

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:
? Elsősegélynyújtó szakkör tagjai sikeresen szerepelnek a megyei és országos versenyeken.
? Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz tanórákon kívül is.
? Tanulóink bekapcsolódhatnak a Drámacsoport munkájába, felkérésre társintézmények rendezvényein, városi ünnepségeken színesítik a programot.

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 54 723 03) 2 év

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

Iskolánkban végzett tanulók egészségügyi intézményekben vagy a szociális ellátás területén irányítás mellett, de önállóan látnak el prevenciós, gondozási, rehabilitációs, egészségnevelési feladatokat pl.: csecsemők, kisgyermekek táplálása, gyógyszerezése, különböző vizsgálatokra való előkészítése, asszisztencia stb. Tanulóink felhasználói szinten képesek kezelni egészségügyi ügyviteli programokat. A szakma hiányszakmának számít így az elhelyezkedés során biztos munkahelyre számíthat a jelentkező, külföldön keresett szakmának számít a babysitter, melynek ápolói-gondozói-, pedagógiai ? pszichológiai alapjait elsajátítják tanulóink a képzés során. A képzés befejezését követően esti tagozaton sajátíthatják el a csecsemő- és gyermekápoló (55 723 02) emelt szintű ? ráépülő szakképesítést is.

Gyakorló mentőápoló (OKJ 54 723 01) 2 év

Gyakorló mentőápoló munkakörében képes lesz, az eseti mentések során és az ahhoz szükséges eszközöket karbantartani, a helyszínt biztosítani, fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végezni. A sürgősségi esetekben képes az orvos és mentőtiszt utasításai mellett, a mentési feladatok ellátására. Feladataihoz tartozik a szállítóeszközöknél a beteg rögzítése és mozgatása. Részt vesz a mentésszervezési, mozgóőrségi feladatok ellátásában, valamint az esetleges katasztrófa helyzetek és tömeges balesetek felszámolásában. A képzésen elsajátított tudásanyag alapján figyelembe veszi az eltérő életkorú betegek ápolási szükségleteit, ápolási diagnózist állít fel és munkáját mindig az előírások szerint végzi, dokumentálja.

Kérdésed van? Írj nekünk!

13 + 5 =