Tankönyvek – 2018/19-es tanév

  1. Normatív támogatást igénybe vevő tanulók tankönyvrendelése

A tankönyvellátást szabályozó jogszabályok (2013. évi CCXXXII. törvény és a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet) alapján a tankönyvtámogatás igényléséhez nyilatkozatot kell kitölteni, valamint a jogosultságot is igazolni az alábbiak szerint. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

  Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás (2018.okt. 1-én érvényesnek kell lenni!)
a.  tartósan beteg szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolata
b. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szakértői vélemény másolata
c. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolata (ez lehet MÁK igazolás, bérjegyzék, lakossági folyószámla-kivonat, szülő által aláírt postai igazoló szelvény)
d.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
e. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
f. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. gyámhatósági határozat/igazolás másolata

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő –nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe normatív kedvezmény 

Normatív tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

  • 9. évfolyamos tanulók
  • a többi évfolyamon tanulók közül azok, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.

Az igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz, 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az igénylőlapokat csak a szükséges igazolások csatolásával tudjuk elfogadni. A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a határidő elmulasztása jogvesztő.  

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola fenntartója bekérheti a normatív kedvezményre jogosító igazolásokat.

A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet – a munkafüzetek kivételével – a könyvtárból kapják. Ez lehet használt és új példány is. A könyvtárból kölcsönzött könyvekben könyvtári pecsét és/vagy leltári szám van. Ezek a kiadványok az iskola tulajdonában maradnak, és a használat után (tanév végén, vagy egyes könyvek esetében a szóbeli érettségi vizsga napjáig, illetve tanulói jogviszony megszűnése esetén) jó állapotban, firkálás-mentesen vissza kell adni.

  1. Fizetős tanulók tankönyvrendelése

A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon követhető.

A csekkek az iskolába érkeznek, a tankönyvekkel együtt lehet átvenni azokat az első tanítási napon.

 Pótvizsgázó diákok

Azon tanulók, akik a 2017/2018. tanév végén pótvizsgára kötelezettek, a tankönyveiket csak pótrendelésben tudjuk megrendelni 2018. szept. 15-ig.

 Intézményt váltó diákokra vonatkozó információk:

Azon diákok, akik nem kívánják tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben intézményünkben tovább folytatni, azt 2018. június 15-ig jelezzék  az intézmény tankönyvfelelősének. (gnemolnar.eva@kossuthzsuzsa.hu ).

Amennyiben az iskolaváltást nem jelzi a szülő/gondviselő, akkor a 2018/2019. tanévre megrendelt tankönyveinek visszaküldéséről köteles gondoskodni! 

Az iskola nem visszáruzhat, ez a szülő/gondviselő feladata, melynek határideje 2018. szept. 15.

Tankönyvek visszaküldésének menete:

A szülőnek írásban kell nyilatkoznia a rendeléstől való elállástól, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: diák neve, oktatási azonosító, eredeti számla vagy a számla adatai.

A visszaküldendő tankönyveket a következő címre kell küldeni: KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT. 2225 ÜLLLŐ, ZÖLD MEZŐ UTCA 3. 

A határidőre be nem érkezett tankönyvrendelő esetén az iskola nem rendeli meg a tankönyveket, ezt a szülő/gondviselő a http://webshop.kello.hu/ weboldalon teheti meg.

Somoskői Lilla
igazgató

Tankönyvlista a 2018/19-es tanévre
9. A, B  Eü. szakgimn.      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-15129/NAT Négyjegyű függvénytáblázatok   790
NT-16102/F/NAT Matematika gyakorló feladatlapok a középiskolák 9. évfolyama számára Czapáry Endre – Korom Pál 630
NT-17120/I Irodalom 9.1.köt. Pethőné Nagy Csilla 950
NT-17120/II Irodalom 9. II.köt. Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17137 Magyar nyelv és kommunikáció 9. Antalné -Raátz 790
NT-17142 Történelem 9. Száray Miklós 1000
EK-Pioneer03 Angol: Pioneer Elementary SM H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 2100
EK-Pioneer04 Angol: Pioneer Elementary WB with CD H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 2159
EK-Welttour01 Német: Welttour Kursbuch Sylwia Mróz-Dwornikowska 2100
EK-Welttour02 Német: Welttour Arbeitsbuch Sylwia Mróz-Dwornikowska 2160
MK-6603 Orvosi latin Diricziné Barna Gyöngyi 3980
MK-6611 Anatómia-élettan Kardos Lídia 5590
MK-6607 Elsősegélynyújtás-első ellátás Pápai Tibor 3490
MK-6601 Mikrobiológia, járványtan Bán Éva, Mihály Ilona, Molnárné Túróczi Éva 3290
       
9.D Rendészet ágazat      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-15129/NAT Négyjegyű függvénytáblázatok   790
NT-16102/F/NAT Matematika gyakorló feladatlapok a középiskolák 9. évfolyama számára Czapáry Endre – Korom Pál 630
NT-17120/I Irodalom 9.1.köt. Pethőné Nagy Csilla 950
NT-17120/II Irodalom 9. II.köt. Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17137 Magyar nyelv és kommunikáció 9. Antalné -Raátz 790
NT-17142 Történelem 9. Száray Miklós 1000
OX-4552783 Angol : Solutions Elementary SB   2028
OX-4553629 Angol : Solutions Elementary WB   1993
       
1/9.C Szoc. gond.      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
FI-511010902 Szakiskolai közismereti kísérleti tanköny    1100
FI-511010904/1 Matematika munkafüzet a 9. szakisk.közismereti tankönyvhöz   450
EK-TheEnglishHub1A_SB The English Hub 1A SB   1256
EK-TheEnglishHub1A_WB The English Hub 1A WB   1160
       
1/9.E  Rendvédelmi őr      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
FI-511010902 Szakiskolai közismereti  tanköny 9.   1100
FI-511010904/1 Matematika munkafüzet a 9. szakisk.közismereti tankönyvhöz   450
EK-TheEnglishHub1A_SB Angol: The English Hub 1A SB   1256
EK-TheEnglishHub1A_WB Angol : The English Hub 1A WB   1160
       
10. A, B      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-16202/F/NAT  Matematika gyakorló feladatlapok a középiskolák 10. évfolyama számára Czapáry Endre – Korom Pál 630
NT-17220/I Irodalom 10.  I.kötet Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17220/II Irodalom 10. II. kötet Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17237 Magyar nyelv és kommunikáció 10.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17242/1 Történelem 10. Száray Miklós 1000
NT-17208 Biológia 10. Lénárt Gábor 1000
OX-4552875 Angol: Solutions Pre-Intermediate SB Tim Falla, Paul A Davies 2028
OX-4553636 Angol: Sulotions Pre-Intermediate WB + audio CD Tim Falla, Paul A Davies 2220
RK-9641-44-0 Német : Direkt 2. Kursbuch   2160
RK-9641-45-7 Német : Direkt 2. Arbeitsbuch    1990
MK-6520-8 Pszichológia, lélektan Póschné Bróda Ágota 4780
MK-6602 Ápolási beavatkozások   3790
MK-6606 Betegmegfigyelés Lipienné Krémer Ibolya 3890
MK-6604 Gyógyszertani alapismeretek Vágvölgyi Ágnes 1490
       
10.D      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-16202/F/NAT  Matematika gyakorló feladatlapok a középiskolák 10. évfolyama számára Czapáry Endre – Korom Pál 630
NT-17220/I Irodalom 10.  I.kötet Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17220/II Irodalom 10. II. kötet Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17237 Magyar nyelv és kommunikáció 10.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17242 Történelem 10. Száray Miklós 1000
NT-17242/M Történelem 10. Képességfejlesztő mf. Kaposi József-Száray 810
NT-17208 Biológia  10.  Lénárd Gábor 1000
OX-4552875 Angol: Solutions Pre-Intermediate SB Tim Falla, Paul A Davies 2028
OX-4553636 Angol: Sulotions Pre-Intermediate WB + audio CD Tim Falla, Paul A Davies 2220
       
2/10.C      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 10.   0
FI-511011004/1 Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz   0
EK-TheEnglishHub1B_SB Angol: The English Hub 1B Student’s Book H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1256
EK-TheEnglishHub1B_WB Angol: The English Hub 1B Workbook H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1160
       
       
2/10.E      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv.10..   0
FI-511011004/1 Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz   0
EK-TheEnglishHub1B_SB Angol: The English Hub 1B Student’s Book H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1256
EK-TheEnglishHub1B_WB Angol: The English Hub 1B Workbook H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1160
       
11. A, B      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-17320/I Irodalom 11/ I. köt.  Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17320/II Irodalom 11/ II. köt.  Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17337 Magyar nyelv és kommunikáció 11.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17342 Történelem 11.  Száray Miklós 1000
NT-17308 Biológia 11. Lénárd Gábor 1000
EK-NewPlus4 Angol 11.A : New Plus Intermediate  E. Moutsou – S. Parker 1800
LX-0150-2 Angol 11.B : Twenty-three Topics for Teenagers Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia 2160
MK-6611 Anatómia-élettan Kardos Lídia 5590
       
1/11.C      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NS-2105711210 Szociális munka Nagyné Tarjányi Judit 1420
EK-The English Hub2A SB The English Hub 2A Student’s Book H. Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1256
EK-The English Hub2A WB The English Hub 2A Workbook H. Q. Mitchell- Marileni Malkogianni 1160
       
11.D      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-17320/I Irodalom 11/ I. köt.  Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17320/II Irodalom 11/ II. köt.  Pethőné Nagy Csilla 1000
NT-17342 Történelem 11.  Száray Miklós 1000
NT-17337 Magyar nyelv és kommunikáció 11.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17308 Biológia 11. Lénárd Gábor 1000
LM-0671 Longman Érettségi Aktivátor Hegedűs Kristóf et al. 2634
       
12. A, B      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-16420/I Irodalom 12/ I. kötet Pethőné Nagy Csilla 1320
NT-16420/II Irodalom 12/ II. kötet Pethőné Nagy Csilla 1320
NT-17437 Magyar nyelv és komm. Tk. 12.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17408 Biológia 12. Lénárd Gábor 1000
NT-17442 Történelem IV. Boronkai, Kaposi, Katona,Száray 1000
MK-6605 Ápoláslélektan Dr. Póschné Bróda Ágota 2990
MK-6604 Gyógyszertani alapismeretek Vágvölgyi Ágnes 1490
MX-1102 Német : 12.B Érettségi mintafeladatok német nyelvből Sominé Hrebik Olga 2280
       
12.D      
Kód Cím Szerző Iskolai ár
NT-16420/I Irodalom 12/ I. kötet Pethőné Nagy Csilla 1320
NT-16420/II Irodalom 12/ II. kötet Pethőné Nagy Csilla 1320
NT-17437 Magyar nyelv és komm. Tk. 12.  Antalné Szabó Ágnes 790
NT-17442 Történelem IV. Boronkai, Kaposi, Katona,Száray 1000
NT-17459 Biológia 12. Kropog Erzsébet 1080
LM-0671 Longman Érettségi Aktivátor Hegedűs Kristóf et al. 2634

Események a Kossuthban

< 2019 >
Július
  • Nincs esemény

Nyári ügyelet

Mostanság

E-napló

Adataink

Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

Egri Szakképzési Centrum

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!