Tankönyvek – 2019/20-as tanév

 1. Normatív támogatást igénybe vevő tanulók tankönyvrendelése

A tankönyvellátást szabályozó jogszabályok (2013. évi CCXXXII. törvény és a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet) alapján a tankönyvtámogatás igényléséhez nyilatkozatot kell kitölteni, valamint a jogosultságot is igazolni az alábbiak szerint. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

  Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás (2019.okt. 1-én érvényesnek kell lenni!)
a.  tartósan beteg szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolata
b. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szakértői vélemény másolata
c. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolata (ez lehet MÁK igazolás, bérjegyzék, lakossági folyószámla-kivonat, szülő által aláírt postai igazoló szelvény)
d.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
e. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
f. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. gyámhatósági határozat/igazolás másolata

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő –nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe normatív kedvezmény 

Normatív tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

 • 9. évfolyamos tanulók
 • a többi évfolyamon tanulók közül azok, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.

Az igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz, 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az igénylőlapokat csak a szükséges igazolások csatolásával tudjuk elfogadni. A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a határidő elmulasztása jogvesztő.  

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola fenntartója bekérheti a normatív kedvezményre jogosító igazolásokat.

A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet – a munkafüzetek kivételével – a könyvtárból kapják. Ez lehet használt és új példány is. A könyvtárból kölcsönzött könyvekben könyvtári pecsét és/vagy leltári szám van. Ezek a kiadványok az iskola tulajdonában maradnak, és a használat után (tanév végén, vagy egyes könyvek esetében a szóbeli érettségi vizsga napjáig, illetve tanulói jogviszony megszűnése esetén) jó állapotban, firkálás-mentesen vissza kell adni.

 1. Fizetős tanulók tankönyvrendelése

A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon követhető.

A csekkek az iskolába érkeznek, a tankönyvekkel együtt lehet átvenni azokat az első tanítási napon.

Az iskola nem visszáruzhat, ez a szülő/gondviselő feladata, melynek határideje 2019. szept. 15.

Tankönyvek visszaküldésének menete:

A szülőnek írásban kell nyilatkoznia a rendeléstől való elállástól, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: diák neve, oktatási azonosító, eredeti számla vagy a számla adatai.

A határidőre be nem érkezett tankönyvrendelő esetén az iskola nem rendeli meg a tankönyveket, ezt a szülő/gondviselő a http://webshop.kello.hu/ weboldalon teheti meg.

Somoskői Lilla
igazgató

 

Események a Kossuthban

< 2019 >
November
 • 04

  Összes nap
  2019. November 04.
  Kossuth Zsuzsa
  Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára, Eger, Magyarország

  No additional detail for this event.

 • 11

  09:00 -13:00
  2019. November 11.
  Kossuth Zsuzsa
  Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára, Eger, Magyarország

  No additional detail for this event.

A nyílt napok időpontjai

2019. november 11. 09:00-13:00
2019. december 02. 09:00-13:00

A 8. osztály utáni képzésekről itt lehet olvasni

A technikumi képzésekre való jelentkezésnél részt kell venni a központi írásbeli felvételin magyar nyelvből. A jelentkezési lap itt található.

Mostanság

E-napló

Adataink

Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

Egri Szakképzési Centrum

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!