Felnőttoktatás – Esti tagozaton

1. Gyakorló ápoló OKJ 52 723 01 (2 éves)
A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Gyakorló mentőápoló OKJ 52723 03 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

3. Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

4. Ápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 (1 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon felvételi vizsga nincs.

5. Mentőápoló (OKJ 55 723 11)  0,5 év

6.  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

7. Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

Szakképzési jelentkezési lapok

Gyakorló ápoló OKJ 52 723 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjüknek megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni,
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni,
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani,
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően,
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni,
 • megfigyelő tevékenységet végezni,
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni,
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani,
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni.

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Képzés feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Alkalmassági követelmények: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés elméleti és gyakorlati aránya: 50 – 50 %
Elméleti képzés helyszíne: az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár jól felszerelt szaktantermei
Gyakorlati képzés helyszíne: az egészségügyi ellátórendszer intézményi hálózata
Vizsgakövetelmények:
A szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésének feltétele a komplex szakmai vizsga teljesítése.
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

 • Gyakorló ápoló

Középfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:

Szociális gondozó és ápoló – OKJ 34 762 01

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Megfeleltetés: Szociális gondozó és ápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:3513
Feor megnevezése:Szociális gondozó, szakgondozó
Betölthető munkakörök:Szociális gondozó és ápoló, Fogyatékossággal élők gondozója

Felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:

Mentőápoló (OKJ 55 723 11) 0,5 év

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes: a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során – az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

Események a Kossuthban

< 2017 >
Szeptember
 • 01

  08:00 -09:00
  2017. September 01.
  Kossuth Zsuzsa
  Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Eger, Magyarország

  No additional details for this event.

Mostanság

Adataink

Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!