Felnőttoktatás – Esti tagozaton

1. Gyakorló ápoló OKJ 52 723 01 (2 éves)
A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Gyakorló mentőápoló OKJ 52723 03 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

3. Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 (2 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

4. Ápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 (1 éves)

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon felvételi vizsga nincs.

5. Mentőápoló (OKJ 55 723 11)  0,5 év

A képzésben való részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: OKJ 54723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Szakképzési jelentkezési lapok

Gyakorló ápoló OKJ 52 723 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjüknek megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni,
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni,
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani,
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően,
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni,
 • megfigyelő tevékenységet végezni,
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni,
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani,
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni.

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Képzés feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Alkalmassági követelmények: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés elméleti és gyakorlati aránya: 50 – 50 %
Elméleti képzés helyszíne: az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár jól felszerelt szaktantermei
Gyakorlati képzés helyszíne: az egészségügyi ellátórendszer intézményi hálózata
Vizsgakövetelmények:
A szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésének feltétele a komplex szakmai vizsga teljesítése.
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

 • Gyakorló ápoló

Középfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:

Szociális gondozó és ápoló – OKJ 34 762 01

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Megfeleltetés: Szociális gondozó és ápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:3513
Feor megnevezése:Szociális gondozó, szakgondozó
Betölthető munkakörök:Szociális gondozó és ápoló, Fogyatékossággal élők gondozója

Felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés:

Mentőápoló (OKJ 55 723 11) 0,5 év

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes: a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során – az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

Események a Kossuthban

< 2021 >
Január
 • Nincs esemény

Tanulmányi területek kódjai

Általános ápoló - 6 éves technikum - 3603
Egészségügyi asszisztens - 5 éves technikum - 3503
Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 éves technikum - 3522
Közszolgálati technikus - 5 éves technikum - 3518

Szociális ápoló és gondozó - 3 éves szakképző iskola - 3322
Rendészeti őr - 3 éves szakképző iskola - 3318

Mostanság

E-napló

Az intézmény szociális segítőjének neve: Mezei Zsanett

Elérhetősége:
Tel.: 06 70 380 90 31
E-mail: szocialissegitoeger@gmail.com

Adataink

Heves Megyei SZC
Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

Heves Megyei Szakképzési Centrum

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!

Innovatív Képzéstámogató Központ


Az IKK célja annak támogatása, hogy a fiatal pályaválasztóktól kezdve a munkaadókon át a szakmát váltókig mindenki egyaránt érvényesülni tudjon a digitális jövő munkaerőpiacán.

Európai Szociális Alap