Erasmus +

e+

ERASMUS+ 2018 Tanuló mobilitás külföldön

  1. februárban pályázatot nyújtottunk be a Tempus Közalapítvány által kiírt Erasmus+ projektre. A pályázat címe: „Nemzetközi tapasztalatszerzés az egészségügyi ellátásban”

Projektünk száma: 2018-1-HU01-KA102-047160

A sikeres pályázat révén az Egri Szc Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára tanulói közül 12 fő tanuló vett részt 2018. novemberben három hetes szakmai gyakorlaton Barcelonában, 2019. márciusban Milánóban szintén 12 fő vett részt. A külföldi szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink érettségi utáni szakképzésben tanulnak, Barcelonai csoportunkba 8 fő OKJ 54 723 02 gyakorló ápolói szakon, 4 fő OKJ 55 723 01 ápolói szakon, Milánói csoportunkba 6 fő OKJ 54 723 02 gyakorló ápolói szakon, 6 fő OKJ 55 723 01 ápolói szakon.

A diákok életkora 18-22 év.

Valamennyi diákunk Idősek Otthonában töltötte szakmai gyakorlatát. Barcelonában egy műszakban dolgoztak, délelőtt folyamán. A milánói csoportban a diákok gyakorlati ideje változó napi beosztás szerint történt, így a tanulóknak a 3 hetes gyakorlati idejük során volt délelőtti és délutáni is gyakorlat is. Ez nagyon jó, életszerű, hisz amikor hamarosan az OKJ vizsga után dolgozni mennek, akkor már lesznek előzetes munkatapasztalataik.

A gyakorlat során egészségügyi, szociális alap- és szakápolási feladatot végeztek kezdetben felügyelet mellett, később már részben önállóan, majd teljesen önállóan. Nagyon sok ápolási-gondozási alaptevékenységet néhány napi gyakorlat után önállóan végeztek, mivel a gyakorlatuk kezdetén kiderült, hogy az iskolánkban tanuló diákjaink nagyon szakszerűen, ügyesen dolgoznak, szakmai kompetenciájukat jól alkalmazzák és megfelelően tudnak teljesíteni a külföldi szakmai gyakorlati munkába. Jól tudtak bekapcsolódni az egészségügyi idegen környezetbe is.

Ez azt bizonyítja, hogy a komplex egészségügyi, szociális alapképzésünk jól adaptálható az Erasmus projektbe, így a szakmai kompetenciájuk, felelősségtudatuk megfelel a külföldi egészségügyi és szociális intézményben is.

Diákjaink között voltak angol és német nyelven beszélő tanulók. Nyelvi kompetenciájuk folyamatosan bővült. Gyakorlatuk során kezdetben lassan gyarapodott idegennyelvi szókincsük, később a projekt előrehaladtával folyamatosan bővült szakmai szókincsük. A kulturális, hétvégi programokon pedig szintén bővült a társalgási nyelvi szókincsük.

Sikerrel zártuk a projektet, hiszen két tanulónknak munkalehetőséget ajánlottak, de diákjaink mégis a magyar egészségügyi intézményben dolgoznak 2019. júliustól.

ERASMUS+ 2016 Tanuló mobilitás pályázat

  1. februárban pályázatot nyújtottunk be a Tempus Közalapítvány által kiírt Erasmus+ projektre. A pályázat címe: “Egri egészségügyis diákok Bécsben”.

Projektünk: 2016-1-HU01-KA102-022511

A sikeres pályázat révén az Egri Szc Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára (Egri Szc Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára) tanulói közül 12 fő tanuló vett részt 2016. október-novemberben három hetes szakmai gyakorlaton Bécsben. A külföldi szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink érettségi utáni szakképzésben tanulnak, közülük 7 fő OKJ 52 723 01 gyakorló ápolói szakon, 5 fő OKJ 55 723 01 ápolói szakon.

A diákok életkora 18-22 év.

Valamennyi diákunk Idősek Otthonában töltötte szakmai gyakorlatát, 3 fő Mödlingben és 9 fő ÖJAB munkahelyen Bécs belvárosában. A gyakorlat során egészségügyi, szociális alap- és szakápolási feladatot végeztek kezdetben felügyelet mellett, később már részben önállóan, majd önállóan. Nagyon sok ápolási-gondozási tevékenységet az első 3 napi gyakorlat után önállóan végeztek, mivel a gyakorlatuk kezdetén kiderült, hogy az iskolánkban tanuló diákjaink nagyon ügyesen dolgoznak, szakmai kompetenciájukat jól alkalmazva és megfelelően teljesítve tudnak a külföldi szakmai gyakorlati munkába bekapcsolódni idegen környezetbe is.

Mindez azt bizonyítja, hogy a komplex képzésünk jól biztosítja az Erasmus projektet, így a szakmai kompetenciájuk tökéletesen megfelel külföldi egészségügyi és szociális intézményben is. Diákjaink között voltak angol és német nyelven beszélő tanulók. Gyakorlatuk során folyamatosan bővült szakmai szókincsük. A kulturális, hétvégi programokon pedig a társalgási nyelvi szókincsük.

Diákjaink jó kapcsolatot tudtak kiépíteni a gondozottakkal, szakdolgozókkal és valamennyi vezetővel, dolgozóval. Nagyon sikeresnek tartjuk ezt a pályázati lehetőséget, mert iskolánk presztizse nőtt és az új felvett tanulóink számára ez rendkívüli nagy motivációt jelent a jövőre nézve, hogy ők is kiutazhatnak külföldre.

A tanulók megismerkedtek Bécs város nevezetességeivel pl.: Hundertwasserhaus, Stephansdom, szabadidős-parkok, Schönbrunni-kastély, színház, opera, a bécsi Duna-part, Bazilika, Maria-Hilferstraβe, állatkert, vidámpark. A közös hétvégi programokon, valamint az egyéni szabadidejükben önállóan is sétáltak és ismerkedtek a várossal, a bécsi fiatalokkal, magyar turistákkal.

A programban 2 kísérő tanár segítette szakmai gyakorlatuk ellenőrzését és a programok szervezését, felügyeletét.

Végezetül hálásan megköszönjük a lehetőséget, hogy az Erasmus+ pályázatunkat méltónak találták támogatásra és megvalósíthattuk elképzelésinket.

ERASMUS + tanulói mobilitás

2015

„Újra egészségügyis diákok külföldi szakmai gyakorlata Európában”

Az ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára nagy hangsúlyt helyez arra, hogy diákjai szakmai gyakorlati tapasztalatait minél több helyszínen alkalmazza.

A 2015-1-HU01-KA102-013343 pályázat lehetőséget nyújtott a korszerű gyakorlati ismeretek bővítésére, új ismeretek szerzésére és a kompetenciák fejlesztésére.

Erre kiváló alkalom az Európai Unió által támogatott Erasmus+ program, melynek keretében 15 fő (gyakorló ápoló, egészségügyi asszisztens, ápoló tagozat) tanulónk Milánóban 3 hetes szakmai gyakorlatot töltött 2015. októberben. A szakmai gyakorlatot 3 helyszínen, a város idősek otthonaiban töltötte.

 

“Egri egészségügyis diákok külföldi szakmai gyakorlata Európában” című (2014-1-HU01-KA102-000414) Erasmus+ KA1 szakképzési mobilitás pályázat.

2014
A projektet az Európai Bizottság támogatta.

A projekt célja az egészségügyis tanulók szakmai gyakorlati tapasztalatainak bővítése az Európai Unió tagországaiban az Erasmus+ tanulói mobilitás által. 12 fő tanuló vett részt 2014. októberben 3 hetes szakmai gyakorlaton Bécsben. A külföldi szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink érettségi utáni szakképzésben tanulnak, közülük 3 fő a moduláris rendszerű ápolói OKJ 54 723 01 0010 54 01, 5 fő kerettantervre épülő OKJ 52 723 01 gyakorló ápolói és 4 fő OKJ 54 720 01 egészségügyi asszisztens szakon.
A diákok életkora 18-22 év. Nyelvi kompetenciájuk közepes szintű, angol és német nyelven beszélnek.
Gyakorlatuk során folyamatosan bővült szakmai és társalgási nyelvi szókincsük. Valamennyi diákunk Idősek Otthonában töltötte szakmai gyakorlatát, 5 fő Mödlingben és 7 fő Bécsben. A gyakorlati idejük változó napi beosztás szerint történt, így a tanulóknak a 3 hetes gyakorlati idejük során volt szabadnapjuk is, de megismerkedtek a hétvégi munkafolyamattal is.
Az Erasmus+ projekt keretében szakmai gyakorlatot teljesítő diákjaink sok szakmai tapasztalattal, sokszínű
szakmai nyelvi kompetenciával bővítették eddigi szaktudásukat.
 
Angol nyelvű összefoglaló:
We are opening our doors to exchanging experience. Our school’s first project with Erasmus Plus was a mobility program in Wien, Austria in the autumn semester of 2014. The three weeks work in elderly care home was a wonderful chance for our students to practice.
They could experience the responsibility of precise and hard work and the independence of adult free time. They had a chance to individually observe how important it is to learn a trade and a foreign language. They could see and learn that they are worthy citizens and can be potentially good professional work force not only in Hungary but in the European Union as well.

 

Események a Kossuthban

< 2021 >
Január
  • Nincs esemény

Tanulmányi területek kódjai

Általános ápoló - 6 éves technikum - 3603
Egészségügyi asszisztens - 5 éves technikum - 3503
Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 éves technikum - 3522
Közszolgálati technikus - 5 éves technikum - 3518

Szociális ápoló és gondozó - 3 éves szakképző iskola - 3322
Rendészeti őr - 3 éves szakképző iskola - 3318

Mostanság

E-napló

Az intézmény szociális segítőjének neve: Mezei Zsanett

Elérhetősége:
Tel.: 06 70 380 90 31
E-mail: szocialissegitoeger@gmail.com

Adataink

Heves Megyei SZC
Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

Heves Megyei Szakképzési Centrum

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!

Innovatív Képzéstámogató Központ


Az IKK célja annak támogatása, hogy a fiatal pályaválasztóktól kezdve a munkaadókon át a szakmát váltókig mindenki egyaránt érvényesülni tudjon a digitális jövő munkaerőpiacán.

Európai Szociális Alap